Zarządzenie Nr 250/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 19 września 2018 roku w sprawie wyznaczania na obszarze Gminy Malanów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych