Uchwała Nr XII/90/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2012 rok