Uchwała Nr XII/91/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok