Zarządzenie Nr 249/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 14 września 2018 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Malanów na 2019 rok