Zarządzenie Nr 248/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok