Uchwała Nr XII/92/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok