Zarządzenie Nr 247/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 10 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Malanowie oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru