Zarządzenie Nr 246/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 5 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy w Malanowie oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru.