Uchwała Nr XXXIX/282/2018 Rady Gminy Malanów w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/142/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Celestyny w Gminie Malanów