Uchwała Nr XXXIX/281/2018 rady Gminy Malanów z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2018-2032