Uchwała Nr XXXIX/280/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok