Gmina Malanów Turecka 16,

 62-709 Malanów

 RI.271.7.2018.DW                                                                         Malanów dnia: 2018-09-04

                                               POWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli  na terenie gminy Malanów  w 2019 r. w formie zakupu biletów miesięcznych

    informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

PKS Transport Handel Usługi  Sp z o.o ul. Turecka 24, 62-709 Malanów

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta  w świetle przyjętych w SIWZ  kryteriów,                                            

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr

 

Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty)

Cena 60%

Czas podstawienia zastępczego autobusu  40%

RAZEM

 

1.

Katarzyna Turist

Krystyna Waleriańczyk, Piotrkowice 22A, 62-561 Ślesin

 

51,00

 

                8,00

 

                59,00

2.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A

Ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

     59,40

   20,00

  79,40

3.

PKS Transport Handel Usługi Sp. z  o.o, ul. Turecka 24, 62-709 Malanów

    60,00

40,00

 100,00

 

W postępowaniu nie dopuszczono  do dynamicznego  systemu zakupów,

W postępowaniu nie ustawiono  dynamicznego systemu zakupów

Postępowanie nie zostało unieważnione