Zarządzenie Nr 221/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 193/Z/2017 Wójta Gminy Malanów z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Malanowie