Zarządzenie Nr 245/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie objęcia przez Gminę Malanów dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu