Zarządzenie Nr 244/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotwasicach