Uchwała Nr XII/94/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2011-2026