Zarządzenie Nr 243/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie rozwiązania Komisji Mediacyjnej  celu mediacji dla polubownego rozstrzygania sporów z zakresu prawa łowieckiego