Gmina Malanów                                                                                                  Malanów , dnia: 24.08.2018r.

Turecka 16

62-709 Malanów

 

 

Znak sprawy: RI.271.7.2018.DW

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo,

Zamawiający na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2017 poz.1579 z poźn. zm. ) przekazuję poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na zadanie pn.” Świadczenie usługi w zakresie  dowozu i odwozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Malanów w 2019 r. w formie zakupu biletów miesięcznych”, odbyło się w dniu 24.08.2017 o godz. 11.30

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 150.000,00 zł

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma ( nazwa ) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

KATARZYNA TURIST Krystyna Waleriańczyk, Piotrkowice 22A,  62-561 Ślesin

200.940,00

od 02.01.2019 do 21.06.2019

Zgodnie z warunkami w SIWZ

Zgodnie z warunkami w SIWZ

2.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  w Koninie S.A, ul. Zakładowa  4, 62-510 Konin

173.612,16

 od 02.01.2019 do 21.06.2019

 Zgodnie z warunkami w SIWZ

Zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ

3

PKS  Transport  Handel Usługi sp.  z o.o, ul. Turecka 24, 62-709 Malanów

171.360,00

 od 02.01.2019 do 21.06.2019

Zgodnie z warunkami w SIWZ

Zgodnie z warunkami w SIWZ

 

 

 

                                                                                   Inspektor ds. zamówień publicznych

                                                                                                              ( - ) Dorota Włodarczyk