Zarządzenie Nr 242/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku