Uchwała Rady Gminy Malanów Nr XIII/95/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2012-2027