Zarządzenie Nr 241/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie "Instrukcji sprawozdawczości"