Uchwała Nr XIII/96/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok