Zarządzenie Nr 238/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego