Uchwała Nr XXXVIII/279/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2018 - 2032