Uchwała Nr XXXVIII/278/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok