Uchwała Nr XXXVIII/277/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Malanów"