Uchwała Nr XXXVIII/276/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Malanów oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Malanów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych