Uchwała Nr XIII/97/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wydatku budżetu gminy, który w 2011 roku nie wygasa z upływem roku budżetowego