Uchwała Nr XXXVIII/274/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Malanów