Uchwała Nr XXXVIII/273/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości