Uchwała Nr XXXVIII/272/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu