Uchwała Nr XXXVIII/271/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu