Uchwała Nr XXXVIII/270/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu