Uchwała Nr XIII/98/2011 Rady Gminy Malanów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowdzenia wyboru uzupełniającego Sołtysa w jednostce pomocniczej gminy - Sołectwie Miłaczew