Uchwała Nr XIV/99/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 01.02.2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Malanów na 2012 rok