Zarządzenie Nr 236/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok