Zarządzenie Nr 232/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie wdrożenia mechanizmu podzielonej płatności