Zarządzenie Nr 235/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i regulaminu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotwasicach