Zarządzenie Nr 234/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Malanowie