Uchwała Nr XIV/100/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 01.02.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Malanów