Zarządzenie Nr 231/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok