Uchwała Nr XIV/101/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 01.02.2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/220/2009 z dnia 25.11.2009 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie Gminy Malanów, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso