Zarządzenie Nr 229/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 173/Z/2017 Wójta Gminy Malanów z dnia 19 września 2017 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej i nadania Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej