Zarządzenie Nr 228/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Malanów dotyczących: projektów uchwał ws. uchwalenia statutów sołectw; projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Malanów oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Malanów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.