Zarządzenie Nr 227/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości stanowiące własność Gminy Malanów