Zarządzenie Nr 226/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Malanów na lata 2018-2021.