Zarządzenie Nr 225/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotwasicach