Uchwała Nr XXXVII/268/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok