Uchwała Nr XXXVII/267/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Malanów