Uchwała Nr XIV/102/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 01.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/218/09 z dnia 25.11.2009 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej